Dziś jest: poniedziałek 18 stycznia 2021 r. Jest to 18 dzień roku. Wschód: 07:32 Zachód: 16:00, Dzień liczy: 8 godz. i 28 min.

Wchodzisz z IP:
3.221.159.255
Licznik odwiedzin:
Osób online:2
Przeszukaj aktualności:

Pogoda:
Mapka pogody


QR-Code :)

ZST-I Tetris

fb
 • Ochrona Danych Osobowych
  Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Bartosz Świetnicki, adres e-mail: iod@powiat.busko.pl

 • Oferta sprzedaży mienia ruchomego (podnosnik nozycowy symbol (typ): STD-8200, model STD-8240TX-W)

  Informujemy, że specyfikacja została udostępniona do pobrania.

  Oferty zakupu należy składać w sekretariacie szkoły do godz. 15.00 dnia 21.05.2019 r.
  Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży w celu oględzin będzie udostępnione w godzinach 12.00 do 14.00 w dniach 17.05.2019 r. oraz 20.05.2019 r.

  [pobierz plik ze specyfikacja]

 • Oferta sprzedaży mienia ruchomego (maszyny do szycia, spawarki, wiertarka)

  Informujemy, że specyfikacja oferowanych maszyn została udostępniona do pobrania.

  Oferty zakupu należy składać w sekretariacie szkoły do godz. 15.00 dnia 12.06.2018 r.
  Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży w celu oględzin będzie udostępnione w godzinach 12.00 do 14.00 w dniu 11.06.2018 r.

  [pobierz plik ze specyfikacja]

 • Wykaz podręczników
  Wykaz obowiązujących podręczników dla uczniów.

 • Informacje o projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region"

 • INFORMACJE O PROJEKCIE "DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI..." na Naszej stronie
  Wszystkie informacje o aktualnym Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy"

 • SEKCJA TENISA ZIEMNEGO
  działająca przy Szkolnym Klubie Sportów Przestrzennych "TRAWERS"zaprasza do korzystania ze szkolnego kortu i udziału w zajęciach sekcji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. p. Krzysztofem Dulnikiem.

 • Jesteśmy na facebooku
  Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na facebooku • Archiwum • Oferta sprzedaży mienia ruchomego (obrabiarki)

  Informujemy, że przetarg sprzedaży mienia ruchomego został rozstrzygnięty w dniu 07.11.2016 r., wyniki rozstrzygnięcia zostana przesłane osobom zainteresowanym.
 • Oferta sprzedaży mienia ruchomego (obrabiarki)

  Informujemy, że specyfikacja oferowanych maszyn została udostępniona do pobrania.

  Oferty zakupu należy składać w sekretariacie szkoły do godz. 15.00 dnia 4.11.2016 r.
  Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży w celu oględzin będzie udostępnione w godzinach 12.00 do 14.00 w dniu 3.11.2016 r.

  [pobierz plik ze specyfikacja]


 • Nabór wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2020/2021
  2020-09-04 8:20
  Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021:
  - stypendium socjalne na pokrycie wydatków związanych z kosztami pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.


  Stypendium socjalne przyznawane będzie w oparciu o Regulamin udzielania stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Regulamin dostępny na stronie Szkoły).
  Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie Szkoły do 15.09.2020 r.
  Druki wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie szkolnym.
  Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem w celu prawidłowego wypełnienia wniosku.
  UWAGA!
  Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione kompletnie i czytelnie.
  Wszelkie poprawki powinny być parafowane przez wnioskodawcę.
  W związku z panującą pandemią COVID-19 zaleca się podawanie numeru konta bankowego do przekazywania przyznanego stypendium socjalnego.
  *Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2.715 zł (jest to dochód roczny).
  **Wykazując dochody netto gospodarstwa domowego należy zsumować dochody netto
  z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  - następnie tak wyliczone dochody netto należy podzielić przez trzy m-ce oraz liczbę osób w rodzinie uzyskując tym samym dochód netto na jedną osobę miesięcznie.

  Dokumenty do pobrania:
  Regulamin udzielania stypendium
  wniosek o przyznanie stypendium
  oświadczenie o sytuacji materialnej
  zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  ...powrót
  Do góry ...